Versjon 1, datert oktober 2019

Fra og med 25. Mai 2018 trer det felleseuropeiske personverndirektivet “GDPR” i kraft. Dette blir tatt inn i norsk lov som forskrift.

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://www.mrmrs.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi ikke samler ikke inn opplysninger om deg, men når du tar kontakt med oss legger du igjen informasjon som vi bruker for å opprettholde kontakten.

Vi sender deg ikke reklame og du kan når som helst begjære din kontaktinfo slettet.

Facebook og Instagram lagrer muligens noen data om deg. Disse har egne regler for personvern (se https://www.facebook.com/policy.php).

Du har rett til innsyn i, og rett til å slette eventuelle data vi har lagret om deg. 

Vi lagrer disse data om deg så lenge det er nødvendig og så lenge norske lover krever det (i regnskapet for eksempel).

Når vi ikke har behov for de innsamlede dataene lenger, slettes de.

Vi tar personvern alvorlig! Hvis du lurer på noe, så ta kontakt med oss.